+31 318 745 175 info@world-horses.com

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

KvK World Horse Transport BV
76595226

 

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, als ook ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, laatst gedeponeerde versie. U kunt deze op het rechter gedeelte van de pagina downloaden. 

Op onderwerpen die in onze algemene voorwaarden niet worden behandeld,  zijn voor transporten binnen Nederland de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing. Op Internationale transporten zijn de CMR-condities van toepassing, daar waar deze een aanvulling vormen op onze algemene voorwaarden.