+31 318 745 175 info@horsetransport.world

Vergunningen

 

Vergunningen

Al onze transporten en voertuigen voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten conform verordening (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van de Verordening (EG) nr. 1255/97

Erkenningsnummer van World Horse Transport BV  320480

Onze NVWA-vervoersbedrijfsvergunning (type 2) volgens artikel 11, lid 1 Verordening 1/2005 geldt voor :

Diertransporten < 65 kilometer (korte transporten)
Diertransporten < 8 uur (korte transporten)
Diertransporten > 8 uur (lange transporten)

Onze auto’s zijn RDW-gekeurd en beschikken over de betreffende RDW-certificaten van goedkeuring voor lange transporten conform artikel 18 Verordening (EG), nr.1/2005.

Tevens zijn wij gecertificeerd door de onderstaande instanties en vergunning-verstrekkers:

 

Certificaten en goedkeuringen:

NIWO Vergunning

NVWA Vergunning voor Vervoerders

Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VFN-85-R
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VFX-39-N
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel Q-AKM-305
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VGN-09-V
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel Q-ALK-188
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel 1-YNZ-464

 

Lid van de ATA

 

Animal Transportation Association

World Horses BV  is lid van de Animal Transport Association, een internationale non-profit organisatie die het veilige en humane dierentransport ten doel stelt. De ATA is een organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van diverse partijen. Zij dienen als hulpmiddel voor diegenen die zich bekommeren om de humane omgang met, en transport van dieren. ATA initieert en bemoedigd de gerelateerde organisaties bij ontwikkeling tot ‘best practices’ voor het transport van dieren,  en in ons geval paarden.

Lid van VPETN

De VPETN is opgericht in mei 2018 en heeft als doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de import en export van paarden, -sperma en -embryo’s binnen Europa en naar derde landen (buiten de EU).
In de vereniging zijn expediteurs, transporteurs, exporteurs, handelsstallen, luchtvracht- en douaneagenten vertegenwoordigd.

De VPETN houdt zich voornamelijk bezig met het verkrijgen en verbeteren van exportcertificaten. Ook is zij het aanspreekpunt voor export en transport voor belanghebbende organisaties en het Ministerie van LNV en de NVWA.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de VPETN willen zich onderscheiden vanwege de gestelde kwaliteitseisen.