+31 318 745 175 info@horsetransport.world

Tillstånd

 

Tillstånd

Alla våra transporter och fordon uppfyller de senaste lagkraven i enlighet med EU rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och relaterade operationer och om ändring av direktiv 64/432 / EEG och 93/119 / EG och förordning (EG) nr 1255/97.

Godkännandenummer för World Horse Transport BV 320480

Vår NVWA-transportlicens (typ 2) enligt artikel 11.1 föreskrift 1/2005 gäller för:

Djurtransporter <65 kilometer (korta transporter)
Djurtransporter <8 timmar (korta transporter)
Djurtransporter> 8 timmar (långa transporter)

Våra lastbilar är RDW-godkända och har de relevanta RDW-godkännandecertifikaten för långa resor i enlighet med artikel 18 förordning (EG) nr 1/2005.

Vi är också certifierade av de myndigheter och tillståndsgivare som listas nedan:

 

Intyg och godkännanden:

NIWO  operatörslicens

NVWA licens för Transportörer

Certifikat 1 för godkännande av långväga transporter VFN-85-R
Certifikat 2 för godkännande av långväga transporter VFX-39-N
Certifikat 3 för godkännande av långväga transporter Q-AKM-305
Certifikat 4 för godkännande av långväga transporter VGN-09-V
Certifikat 5 för godkännande av långväga transporter

 

Lid van de ATA

 

Animal Transportation Association

World Horses BV är medlem i Animal Transport Association, en internationell ideell organisation som syftar till säkra och humana djurtransporter. ATA är en organisation med ett världsomspännande nätverk av olika partners. De fungerar som en intresseorganisation för de som verkar för en human hantering av djur under transport. ATA initierar och uppmuntrar systerorganisationer att utveckla  för en praxis för djurtransport, och som i vårt fall hästar.

Medlem av VPETN

VPETN grundades i maj 2018 och syftar till att representera intressen och främja import och export av hästar, sperma och embryon inom Europa och till tredjeländer (utanför EU). Föreningen representerar speditörer, transportörer, exportörer, bås, flygfrakt och tullmäklare. VPETN handlar främst om att erhålla och förbättra exportcertifikat. Det är också kontaktpunkten för export och transport för intresserade organisationer och jordbruksministeriet och NVWA. Företag som är anslutna till VPETN vill utmärka sig genom de fastställda kvalitetskraven.