+31 318 745 175 info@world-horses.com

Tillstånd

 

Tillstånd

Alla våra transporter och fordon uppfyller de senaste lagkraven i enlighet med EU rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och relaterade operationer och om ändring av direktiv 64/432 / EEG och 93/119 / EG och förordning (EG) nr 1255/97.

Godkännandenummer för World Horse Transport BV 320480

Vår NVWA-transportlicens (typ 2) enligt artikel 11.1 föreskrift 1/2005 gäller för:

Djurtransporter <65 kilometer (korta transporter)
Djurtransporter <8 timmar (korta transporter)
Djurtransporter> 8 timmar (långa transporter)

Våra lastbilar är RDW-godkända och har de relevanta RDW-godkännandecertifikaten för långa resor i enlighet med artikel 18 förordning (EG) nr 1/2005.

Vi är också certifierade av de myndigheter och tillståndsgivare som listas nedan:

 

Certificaten en goedkeuringen:

NIWO  operatörslicens

NVWA licens för Transportörer

Certifikat för godkännande av långväga transporter VRF-73-V
Certifikat för godkännande av långväga transporter Q-AKM-305
Certifikat för godkännande av långväga transporter VRF-13-X
Certifikat för godkännande av långväga transporter Q-ANY-554
Certifikat för godkännande av långväga transporter 2-BWC-998
Certifikat för godkännande av långväga transporter 09-BGD-5

 

Lid van de ATA

 

Animal Transportation Association

World Horses BV  is lid van de Animal Transport Association, een internationale non-profit organisatie die het veilige en humane dierentransport ten doel stelt. De ATA is een organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van diverse partijen. Zij dienen als hulpmiddel voor diegenen die zich bekommeren om de humane omgang met, en transport van dieren. ATA initieert en bemoedigd de gerelateerde organisaties bij ontwikkeling tot ‘best practices’ voor het transport van dieren,  en in ons geval paarden.