+31 318 745 175 info@world-horses.com

Hästskydd

 

Hästskydd

World Horse Transport värnar om djuren och dess rätt till skydd omvårdnad. Hästens välmående är vår högsta prioritet under hela resan.

I stressade situationer gör hästar av med mer vätska, särskilt under transportens första timmar. Mot bakgrund av det är det därför av största vikt  att tillgodose hästens behov av tillgång till vatten och mat, samt att förebygga uttorkning genom att säkerställa god tillgång till det innan avresa.

Vi säkerställer din hästs välbefinnande på ett säkert och professionellt sätt:

  • – Välutbildade chaufförer med stor erfarenhet av hästar och deras behov
  • Säkerställer tillgång till vatten och hö under hela resan.
  • En trafiksäker transport där vi alltid följer lokala regler och villkor.
  • Vi ser till att hästen såväl som chauffören får sina behov av vila tillgodosedda.
  • Tempererade och väl ventilerade transporter

Underlag

Hästarna står på ett tjockt lager av spån, detta håller hästarna men också transporten torr och ren under resan. Ibland vill vissa hästar inte urinera eftersom det stänker mot benen, de håller sig från att göra detta vilket i sin tur kan leda till kolik. Ett tjockt lager med spån är därför viktigt så att hästen kan utföra sin behov under resan.

Vatten och hö

Hästen har fri tillgång till hö under hela resan. Vi använder hö med begränsat näringsinnehåll under resan. Hästar från södra Europa är ofta inte vana vid det mer näringsrika hö som finns i Nederländerna varför vi använder ett hö med lägre proteininnehåll, men som innehåller de andra viktiga näringsämnena.

Vi erbjuder hästarna vatten var 4,5 timme under hela resan. Vi har inte ett automatiskt dricksystem i bilarna, eftersom detta ger oss sämre kontrollera på vad hästen faktiskt dricker under resan. Genom att erbjuda vatten var 4,5: e timme får chauffören bättre kontroll på vilken häst som dricker bra alternativt mindre bra, och kan därför snabbt tas beslut baserat på det.

Luft, ljus och lätt förskjutning

I våra fordon är hästarna placerade diagonalt i hästdelen och transporteras stående. Under längre resor är isolering från andra hästar att föredra, detta är ofta lugnare för hästen samt bättre för dess andningsvägar.

Våra fordon är  ljusa och luftiga (6 till 10 takluckor och långa patier med fönster) vilket ger en bra luftgenomströmning i hästdelen, en gynnsam temperatur och frisk luft ger hästarna optimala förutsättningar för en bekväm transport.

 

Övervakningskameror och monitorer  är monterade i våra bilar samt  bromsbelysning för hästarna. Hästarna lär sig snabbt (redan efter cirka 15 minuter) att när den röda lampan tänds så bromsar fordonet. Våra chaufförer bromsar mjukt och övervakar samtidigt hästarna så att de har en gynnsam position vid inbromsning. All körning (styrning och bromsning) är mjuk och hela tiden med hästens bästa i åtanke.

Om du har några frågor, ring gärna kontoret eller skicka e-post till info@horsetransport.world, vi finns här för dig!