+31 318 745 175 info@world-horses.com

Allmän information om transporter

 

Vi trafikerar alla länder i Europa

 

Om du vill transportera din häst till en deatination i Europa så har du kommit rätt. Vi trafikerar hela Europa och tar fram anpassade förslag för alla tillfällen och sammanhang för att få din häst så snabbt och säkert som möjligt till önskad destination. Vi gör skillnad mellan en kombinerad transport (samlastning) och det vi kallar privat transport. För närvarande trafikerar vi 23 länder i Europa. Finns inte just din destination på vår webbsida, kontakta oss så försöker vi lösa det på bästa möjliga sätt. I offertformuläret anger du vilken destination du är intresserad av, hur många hästar du önskar transportera samt vid vilken tidpunkt. Våra fordon trafikerar regelbundet Skandinavien, Spanien, Portugal och Frankrike, men också Italien, Österrike, Ungern och Storbritannien varannan vecka

 

 

Är destinationen i en annan världsdel?

 

World Horse Transport (WHT) har i flera år nu kunnat ta din häst till nästan alla destinationer i världen. Vi arbetar nära med anslutna agenter runt om i världen för att säkerställa smidig hantering.

World Horse Transport (WHT) har flera års erfarenhet av att transporter till allehanda destionationer runtom i världen. Vi har ett nära samarbete med flera agenter runtom i världen för att säkerställa en säker och smidig hantering av din förfrågan.

WHT innehar ett flertal olika certifieringar som krävs för att kunna göra exporter till flera olika länder runtom i världen. Vi har en omfattande erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna tillhandahålla alla de tjänster som krävs för en trygg och säker export. Dokument som ska tas fram, blodprover ska tas, men inte minst planeringen av resan. Olika länder ställer olika krav för hur processen ser ut, begränsningar, karantänvillkor.

De vanligaste avgångsflygplatserna är för närvarande: Amsterdam (NL), Liège (BE), Luxemburg (LUX), Frankfurt (DE) och Zaragoza (ES).

Praktisk information

 

(Unga) hästar, som inte är vana att resa kan lätt tappa i vikt under resan,  anledningen till detta är oftast stress.Vi gör allt vi kan för att förhindra detta. Under transporten rekommenderar vi våra kunder att bara lägga en tunn filt på hästar samt att inte använda benskydd. Under längre transporter kan detta vara irriterande för hästen. De börjar svettas och försöker sedan att göra sig av med benskyddet genom att sparka loss det (vilket riskerar att skada hästen). Våra fordon är byggda och utrustade för att minimera alla risker för skada under transporten, dock vill vi i förebyggande syfte informera om detta.

Chauffören måste alltid ha hästens pass tillhanda där hästens chip-ID eller registreringsnummer finna angivet. Var noga med att alltid överlämna detta till chauffören denna överlämnar det till mottagaren vid ankomst.

Filtar och lindor är tillåtet under resan, dock helst inte på hästens bakben. Om dessa föremå måste följa med hästen till slutdestinationen så rekommenderar vi att du förser dessa med mottagarens namn samt postnummer, packa det gärna i en låda

Hästar reser för ägarens / kundens konto och risk. En ytterligare transportförsäkring kan begäras.

Din häst reser helt på ägarens/kundens ansvar.

I de fall vi transporterar ett föl eller sto så rekommenderar vi att avvänja fölet helt innan avresa. Om fölet tas från sin mamma på avresedagen så förbehåller vi oss rätten att vägra lastning mot bakgrund av djurets bästa och djurskyddslagar. Om stoet separeras fråns sitt föl för tätt inpå planerad transport så kommer det att orsaka onödigt lidande och stress under transporten. Hästarna för hö och vatten under transporten, detta rebjuds regelbundet. Om din häst ska ordineras medicin eller särskild diet, vänligen informera oss om detta gdod tid i förväg. Bitar eller Müesli erbjuds inte under transport, endast undet stallvila.Alla hästar som transporteras från Europa till USA måste genomgå ett särskilt test, Piroplasmos, Equine Infectious Anemia, Glanders (Kwade Droes) och Dourine. Hästar äldre än 731 dagar måste också genomgå ett CEM-test

Stalling under transport

Under längre resor får din häst och våra chaufförer vila på förutbestämda stall, dessa stall är utrustade för ändamålet. Vi använder samma stall i så hög utsträckning som möjligt. Stall som vi har många års efarenhet och av oss väl betrodda. Beroende på dina önskemål så kommer din häst normalt att placeras på halm. Hästen skrittas efter resan. Våra chaufförer tar väl hand om din häst vid ankomst och kontrollerar dess skick. Under resan får din häst inga andra födoämnen så som müsli, detta kan dock ges på begäran.

 

 

Track & Trace

 

Din häst reser i fordon som alla innehåller spårningsfunktioner. Alla våra fordon skickar ut en signal varje minut som följer transportens hastighet, lokalisering och temperatur. När fordonets ramp öppnas, skickas direkt information till vårt kontor. På detta sätt vet vi vid varje given tidpunkt var din häst befinner sig, hur lång tid resan tagit och hur länge rampen har varit öppen, samt i vilket stad och / eller postnummer det var.

 

Om du har några frågor under resan kan du kontakta vårt kontor och vi håller dig informerad längs resan. World Horse Transport är ett hästtransportföretag som lägger stor vikt vid professionell och personlig service.